SUM’TEC Petzl

SUM’TEC Petzl

The SUM’TEC ice ax is an example of versatility: it adapts easily to all climbs from classic to technical alpinism. Its completely modular system allows you to optimize it according to the objectives. The adjustable TRIGREST support piece without tools and the...
SUM’TEC Petzl

SUM’TEC Petzl

El piolet SUM’TEC és un exemple de polivalència: s’adapta fàcilment a totes les ascensions d’alpinisme clàssic a tècnic. El seu sistema completament modular permet optimitzar segons els objectius. La peça de suport TRIGREST regulable sense eines i la...
SUM’TEC Petzl

SUM’TEC Petzl

El piolet SUM’TEC es un ejemplo de polivalencia: se adapta fácilmente a todas las ascensiones de alpinismo clásico a técnico. Su sistema completamente modular permite optimizarlo según los objetivos. La pieza de apoyo TRIGREST regulable sin herramientas y la...
× Te ayudamos?