Cursos de Caiac de Mar

Caiac de Mar

Iniciació Nivell I

Caiac de Mar

Iniciació Nivell II

Caiac de Mar

Perfeccionament Nivell III
Des de Cota Zero, pensem que els cursos són la millor manera per que el futur palista aprengui a desplaçar-se i a conduir el caiac autònomament. El palista podrà assolir els continguts i objectius que plantegem en cada curs per tal que millorí i aprenguí les tècniques i progressí de forma segura i autònoma amb un tracte personalitzat.

Els cursos els realitzem amb 4-5 persones com a molt..

L’objectiu principal dels cursos (en plantegem 4 i altres més específics com onades, esquimotatge,…) és que el palista aconsegueixi el màxim d’autonomia per a fer les travesses i excursions.

Tecnificació i Seguretat

Nivell IV

Esquimotatge

Onades i Surf