Des de Cota Zero volem organitzar sortides de tots els nivells a fer activitats per que creiem que l’aprenentatge de les tècniques de les diferents activitats i el respecte per aquesta ens permet descobrir i gaudir de l’entorn ja sigui al Garraf com els Pirineus o en altres indrets.

Les activitats que volem organitzar són:

– Barranquisme

– Escalada

– Vies Ferrades

– Travesses en caiac

– Excursions i travesses a peu per les diferents serralades (Pirineus, Ports de Besseït, Garraf,…)

– Espeleologia

Objectius

  • Promoure l’apropament de la cultura dels infants i joves entenent la cultura com una eina de caràcter integrador i allunyat d’una proposta de tipus comercial
  • Mantenir i fomentar les diferents manifestacions i celebracions del calendari tradicional amb un tarannà propi per tal que els joves infants se’l facin propi i el visquin de manera enriquidora. Afavorir les activitats relacionades amb al seu entorn més pròxim per tal que tinguin un ple coneixement.
  • Possibilitar l’existència d’un espai per els infants i els joves, un espai de relació, creativitat i alternatiu, un espai propi, actuant així com a facilitadors.
  • Acollir tots els nois i noies reconeixent la igualtat en la diversitat, fomentant la convivència i la tolerància davant de les actituds excloents de xenofòbia, racisme o intolerància cap a la diversitat, vivint en positiu la diferència.
  • Enfortir el teixit associatiu juvenil amb caràcter solidari i de participació activa possibilitant educar amb l’esforç que el casal sigui una escola de civisme
  • Fer que els nois i noies concebin la idea de grup per tal que s’integrin dins de la societat cultural del poble d’una manera activa i solidaria educant en la autonomia i el treball grupal.
  • Incrementar la participació dels joves a través de les activitats i grups organitzats, donant-los protagonisme i facilitant-los la construcció de propostes propies.
  • Incorporar criteris ambientalistes a les activitats com a línia transversal.
  • Potenciar l’autoestima en els infants i els joves basada en l’acceptació de la diferència i el reconeixement de les propies capacitats.

 Escola Pia de Vilanova